Kerstactie voor NorSa Zuid-Afrika

Of ik mee wil naar Zuid Afrika.
Half september belt stichting Play and Learn: ze hebben een prachtig project opgezet voor een Zuid-Afrikaanse organisatie (NorSa)die kinderen in townships opvangt. Een project waarin taalvorming en creativititeitsontwikkeling hand in hand gaan. Waarbij de belevingswereld van de kinderen het uitgangspunt vormt én het onderwerp is.
Waar zijn we naartoe gegaan? Naar de townships van Wellington, De Doorns en Sandhills.


We werkten er met de allerarmste kinderen. Zo’n 300 van deze kinderen worden door NGO NorSa opgevangen. Ze krijgen eten, medische hulp, worden gestimuleerd naar school te gaan zodra ze 6 jaar zijn en kunnen er terecht voor huiswerkbegeleiding, Voor jongere kinderen is er niet veel in de townships. Ze lopen dan ook al snel een achterstand op. Norsa biedt deze kinderen een educatief programma in haar kinderdagverblijven. PaL traint de medewerkers van de kinderopvang en helpt met o.a. het creëren van een rijke leeromgeving met materialen die plaatselijk voorhanden zijn, zo nodig aangevuld met gekocht materiaal.

We gaven er trainingen aan de beroepskrachten, vrouwen die NorSa heeft gerecruteerd uit de townships. Er is veel liefde en betrokkenheid, maar er ontbreken kennis en materialen. PaL heeft een wensenlijst, zie hieronder, waarmee we een aanzet kunnen geven om de hiaten te dichten.
En ja, dan ga ik jullie vragen om daar eens goed naar te kijken en als dat in je mogelijkheden ligt, een bijdrage te geven aan onze Kerstactie.
Via deze link kom je direct op de website van Pal. Waar je meer kunt lezen over de activiteiten van PaL, en op de knop DONEER NU kunt drukken.

wensenlijst