Kunsteducatie

Door te tekenen, te schilderen, door iets te maken krijg je letterlijk en figuurlijk grip op de wereld om je heen. Het is een manier om de wereld te ontdekken, te leren begrijpen en betekenis te geven.  Met stichting Lijm-lab maak ik ateliers voor scholen en buurten.

Fantasievol onderzoek is de basis van onze werkwijze. We creëren een omgeving waren in kinderen (en volwassenen) met beeldende middelen kunnen ontdekken, experimenteren en maken. Lees meer over de projecten van Lijm-lab op onze website of volg ons op facebook.

Met Lijm-lab verzorgen we ook coaching en trainingen voor schoolteams waarin we laten zien hoe beeldende vorming kan bijdragen aan onderzoekend leren.