Community art

Samen nadenken over de omgeving waarin je woont, over veranderingen die plaats gaan vinden.  Kunstprojecten kunnen een uitdagende, fantasievolle bijdrage leveren. Het kunstproject of het kunstwerk dat de buurt, het bedrijf, de school of een verzorgingscentrum gezamenlijk maakt krijgt voor iedereen betekenis. Het wordt community art.
In de projecten die ik, veelal samen met Brenda Jonker, organiseer gaan we uit van de kennis en kunde van de deelnemers. Elk kunstwerk is daarom uniek.

Water naar de Zee Dragen klik hier voor de video

Water naar de Zee Dragen: een buurtkunstproject en manifestatie over klimaatbeheersing en de dagelijkse omgang met water. Voor stichting Waterlandse Vloed, in het kader van de herdenking van de Waterlandse Vloed van 1916

Parlevinken: met groepen buurtbewoners bedachten en maakten we een nieuwe indeling voor het plein.

Met de dames van de handwerkgroep van Het Mennistenerf bedachten en maakten we het vijfluik Waterland.